توضیحات

دپارتمان فرهنگی اجتماعی، بخش مربوط به فعالیت های ارزشی و انسان دوستانه آکادمی می باشد.

مشارکت اجتماعی در رویدادهای ارزش محور، فعالیت های بشردوستانه، شرکت در برنامه های هنری، فرهنگی و توانمند سازی اقشار آسیب دیده اجتماعی و اقتصادی در سایه قوانین اجتماعی و حاکمیتی کشور از جمله موارد مهم وظایف این دپارتمان است.

تصاویر