توضیحات

دپارتمان تکنیک، بخش مربوط به آمادگی تکنیکی و مهارتی بازیکنان می باشد. تمامی موارد از جمله طراحی تمرینات، سازماندهی، پژوهش ها، نوع آموزش، مربیگری و سنجش پیشرفت مهارتی بازیکنان در این دپارتمان زیر نظر کادر مربیان و متخصصان امر صورت می گیرد.
تمامی تکنیک های فوتبال با روش آموزشی مختص آکادمی و با فرمول دقت، سرعت، استقامت و نرمی، به بازیکنان ارایه شده و تا سطح نخبگی و اجرای ماهرانه تداوم می یابد. تکنیک هایی همچون دریبلینگ، لمس توپ پیشرفته، پاس و دریافت، کنترل و چرخش، شوت و … از چهار مرحله اساسی آموزشی عبور می کنند تا پس از رسیدن به منطقه پریادگیری منجر به مهارت اجرا در بازی تحت فشار شوند. این چهار مرحله به ترتیب عبارتند از: تبدیل، سازگاری، تثبیت و ماندگاری.
تکنیک در اصطلاح به نمایش فردی بازیکن گفته می شود.

یک بازیکن با استفاده از اعضای بدنش، حرکاتی را با توپ انجام می دهد که افراد عادی قادر به انجام آن نیستند.

انجام حرکات تکنیکی نیازمند تمرینات مداوم، مستمر، اصولی و حرفه ای است.

دپارتمان تکنیک فوتبال کتاب متشکل از مربیان مجرب و زبده فوتبال است.

تکنیک های فوتبال از طریق مربیان به صورت فرد به فرد به هر دانشجو آموزش داده می شود.

مهارت های پاس، دریبلینگ، فریب، شوت، کنترل، مهارت های استقامتی، مهارت های سرعتی، مهارت های دقتی و …. ارزیابی آموزش های تکنیک از طریق فرم های آنالیز توسط مربیان به طور کاملا دقیق نمره بندی می شود.

در پایان هر هفته به صورت نمودار تهیه شده و روند پیشرفت و پسرفت هر ورزشجو توسط متخصصین به صورت مستمر بررسی می گردد.

تصاویر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.