9 نوامبر , 2020

گرم کردن و سرد کردن

اگر اهل ورزش کردن هستید؛ احتمالاً در خصوص گرم کردن و سرد کردن بدن نکاتی شنیده اید. گرم کردن و سرد کردن […]
30 سپتامبر , 2020

تاثیر ریکاوری اصولی در دوران آسیب دیدگی

تاثیر ریکاوری اصولی در دوران آسیب دیدگی در هر رشته ورزشی که فعالیت می کنید یا علاقه دارید که در یک رشته […]
28 آوریل , 2020

ریکاوری در استخر به صورت هفتگی

ریکاوری در استخر به صورت هفتگی ریکاوری در استخر به صورت اصولی یکی از رازهای ورزشجویان حرفه ای است که می توانند […]
3 اکتبر , 2019

ریکاوری، استراحت، استحمام و غذاخوری

فضایی برای ریکاوری، استراحت، استحمام و تغذیه با توجه به اینکه بچه ها داخل آکادمی فوتبال کتاب تایم زیادی را سپری می […]