6 اکتبر , 2020

فواید تحصیل و ورزش در کنار هم

فواید تحصیل و ورزش در کنار هم همیشه برای جوانان و نوجوانان و پدر و مادرها این سوال مطرح می شود که […]
28 آوریل , 2020

شخصیت سازی جهت قهرمانی دادن به هر شخص

شخصیت سازی جهت قهرمانی دادن به هر شخص تعریف شخصیت از دید کارشناسان در کتاب مبانی روانشناسی ورزش و تمرین به این […]