26 اکتبر , 2020

بهترین آکادمی و مدارس فوتبال جهان

بهترین مدارس فوتبال حال حاضر دنیا و نحوه عملکرد آنها در هر رشته ی ورزشی و غیر ورزشی، داشتن مهارت و علم […]
3 اکتبر , 2019

کلاس های عملی و تئوری آموزش تاکتیک ها

برگزاری کلاس های عملی و تئوری تاکتیک های رشته ورزشی فوتبال در زمینه تاکتیک، آکادمی فوتبال کتاب به صورت خیلی تخصصی و […]