3 اکتبر , 2019

کلاس های عملی و تئوری آموزش تاکتیک ها

برگزاری کلاس های عملی و تئوری تاکتیک های رشته ورزشی فوتبال در زمینه تاکتیک، آکادمی فوتبال کتاب به صورت خیلی تخصصی و […]