چرا آکادمی فوتبال کتاب؟

کمپ های آموزش فوتبال در دنیا چگونه اند

 
 
parallax background

ما اینجاییم تا به رشد و ارتقاء فوتبال کشورمان کمک کنیم


بخش های آکادمی فوتبال پایه کتاباین بخش یکی از مهمترین بخش های این آکادمی فوتبال می باشد که بایستی از لحاظ تاکتیک و تکنیک روی ورزش جویان کار شود تا بخ سطح مورد نظر برسند


بخش فنی


در این بخش پزشکان متخصص و روانشاسان ما در تلاش هستند تا ورش جویان را از نظر جسمانی و روانی که شامل قدرت بدنی، قدرت تصمیم گیری، آموزش کار گروهی آماده نمایند.


بخش پزشکی و روانشناسی


در این بخش با بکارگیری اساتید و معلمان برتر در رشته های مورد نظر سواد علمی و ورزشی دانشجویان را بر اساس رشته فوتبال بالا برده تا انان بتوانند حوزه آموزشی خود را فراتر از آکادمی گسترش نمایند


بخش آموزشی


در دپارتمان تخصصی آمادگی جسمانی آکادمی کتاب به صورت تخصصی بر روی پنج فاکتور کار می شود. این فاکتورها شامل، استقامت قلبی تفسی، قدرت عضلانی و... و شش فاکتور مهارتی مهم کار می شود.


بخش آمادگی جسمانی

همین امروز عضو آکادمی فوتبال کتاب شوید


زمان را از دست ندهید کافیست یکبار یک تصمیم را بدرستی بگیرید