17 می , 2023

تاثیر فوتبال بر سیاست

به گفته ماکون بنوا در دوران جنگ جهانی دوم افزایش شدید محبوبیت بازی فوتبال اتفاق افتاد. در زمانیکه شدت سیاسی بالا بود، […]