24 می , 2023

چرا با آمدن پله جنگ نیجریه ۴۸ ساعت به تعویق افتاد؟

زمانی که پله یک جنگ داخلی را قطع کرد سال ۱۹۶۷ بود و جنگ داخلی وحشیانه ای در نیجریه شروع شد سال […]
18 می , 2023

آتش بازی گسترده هواداران پائوک سالونیکی در ورزشگاه

آتش بازی گسترده هواداران پائوک سالونیکی در ورزشگاه
18 می , 2023

آتش بازی هواداران دو تیم اشتروم گراتس و راپید وین

آتش بازی هواداران دو تیم اشتروم گراتس و راپید وین در حین برگزاری فینال جام حذفی اتریش