17 می , 2023

تاثیر فوتبال بر سیاست

به گفته ماکون بنوا در دوران جنگ جهانی دوم افزایش شدید محبوبیت بازی فوتبال اتفاق افتاد. در زمانیکه شدت سیاسی بالا بود، […]
17 می , 2023

چرا فوتبال یک ورزش سیاسی است؟

فوتبال یعنی شهرت فوتبال یعنی محبوبیت و این دو کلیدی هستند برای رسیدن به ثروت و قدرت و برای همین است که […]