18 می , 2023

بررسی کارکردهای اجتماعی (فوتبال)

● تحلیل ساختاری و کارکردی فوتبال ( علل و عوامل ریشه ای پدید آمدن آن ) تحلیل ساختاری ، کارکردی فوتبال به […]