در این مطلب به بررسی دپارتمان های فوتبال می پردازیم.

دپارتمان تکنیک

تکنیک در اصطلاح به نمایش فردی بازیکن گفته می شود.

یک بازیکن با استفاده از اعضای بدنش، حرکاتی را با توپ انجام می دهد که افراد عادی قادر به انجام آن نیستند.

انجام حرکات تکنیکی نیازمند تمرینات مداوم، مستمر، اصولی و حرفه ای است.

دپارتمان تکنیک فوتبال کتاب متشکل از مربیان مجرب و زبده فوتبال است.

تکنیک های فوتبال از طریق مربیان به صورت فرد به فرد به هر دانشجو آموزش داده می شود.

مهارت های پاس، دریبلینگ، فریب، شوت، کنترل، مهارت های استقامتی، مهارت های سرعتی، مهارت های دقتی و …. ارزیابی آموزش های تکنیک از طریق فرم های آنالیز توسط مربیان به طور کاملا دقیق نمره بندی می شود.

در پایان هر هفته به صورت نمودار تهیه شده و روند پیشرفت و پسرفت هر ورزشجو توسط متخصصین به صورت مستمر بررسی می گردد.

دپارتمان تاکتیک

تاکتیک در اصطلاح به آرایش برای حمله، استراتژی سبک، مکتب و طریقه ثابت و دائمی بازی یک تیم گفته می شود.

ارزیابی دقیق از زمین، محیط، نیروی بدنی و توان و تخصص تک تک بازیکنان خودی و تیم مقابل به وسیله سر مربی می باشد، در تاکتیک مهم است.

در دپارتمان تاکتیک مربیان مجرب بر اساس آخرین متد های روز دنیا به ورزشجویان به صورت کاملا تخصصی آموزش می دهند.

این متد ها بر گرفته از تیم های برتر اروپایی، مهارت های کار تیمی و تاکتیک های فوتبال می باشد.

همچنین تاکتیک ها به صورت تئوری و عملی همراه با آنالیز فیلم هر تمرین نیز صورت می پذیرد.

بدین صورت که هر ورزشجو با دیدن فیلم تمرین خود درک بهتری از فضای زمین و محیط بازی پیدا می کند.

دپارتمان آمادگی جسمانی

در دپارتمان تخصصی آمادگی جسمانی آکادمی کتاب به صورت تخصصی بر روی پنج فاکتور کار می شود.

این فاکتور ها شامل، استقامت قلبی تفسی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، انعطاف و ترکیب بدن و شش فاکتور مهارتی شامل سرعت، چابکی، توان عضلانی، تعادل، هماهنگی و RT کار می شود.

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح تمام حرکات توسط متخصصین این رشته ورزشی و اساتید دانشگاه در آکادمی کتاب انجام میگیرد.

این نظارت به صورت کاملا اصولی بر اساس استاندارد های روز دنیا صورت می گیرد.

جلیقه های تخصصی ورزشی هکسوسکین مکمل کار تمرینات ورزشجویان است.