دپارتمان آمادگی جسمانی

توضیحات

دپارتمان آمادگی جسمانی، بخش مربوط به بدنسازی بازیکنان می باشد. تمامی موارد از جمله طراحی تمرینات، سازماندهی، پژوهش‌ها، نوع آموزش، مربیگری و سنجش پیشرفت عضلانی، اسکلتی، وضعیتی، اصلاحی و قلبی عروقی بازیکنان در این دپارتمان زیر نظر کادر مربیان و متخصصان امر صورت می گیرد. در این دپارتمان روزانه یک ساعت برای هر فرد در جهت رفع نقاط ضعف بدنی و اجرایی وی، صرف می شود. ارتقای نقاط قوت برگرفته از مثلث نیروی ورزشی در ترکیب سرعت، استقامت و قدرت (f نیرو)، برای هر بازیکن اصل مهم در تمرینات بدنی است. در این دپارتمان آکادمی کتاب فاکتورهای آمادگی جسمانی به دو بخش سلامت و مهارت تقسیم می گردد؛
سلامت شامل:

  1. استقامت قلبی و تنفسی
  2. قدرت عضلانی
  3. استقامت عضلانی
  4. ترکیب بدن

مهارت شامل:

  1. تعادل
  2. هماهنگی
  3. سرعت
  4. توان
  5. چابکی
  6. سرعت عکس العمل RT

تصاویر