توضیحات

دپارتمان تاکتیک، بخش مربوط به آمادگی تاکتیکی، درک و بینش بازی می باشد. تمامی موارد از جمله طراحی تمرینات، سازماندهی، پژوهش‌ها، نوع آموزش، مربیگری و سنجش پیشرفت هوشمندی بازی بازیکنان در این دپارتمان زیر نظر کادر مربیان و متخصصان امر صورت می گیرد.
شیوه راهبردی و استفاده استراتژیک از ابزارهای مهارتی ساخته شده در دپارتمان تکنیک، آموزش تاکتیک های تیمی، گروهی و فردی، اصول بازی، اصول حمله، اصول دفاع و … از مهمترین عناصر تمرینی در این دپارتمان می باشند. شش مرحله اساسی دپارتمان تاکتیک شامل: کی؟ کجا؟ چگونه؟ بینش، ساختن، و نهایتا هارمونی می باشد.
تاکتیک در اصطلاح به آرایش برای حمله، استراتژی سبک، مکتب و طریقه ثابت و دائمی بازی یک تیم گفته می شود.

دپارتمان تاکتیک

ارزیابی دقیق از زمین، محیط، نیروی بدنی و توان و تخصص تک تک بازیکنان خودی و تیم مقابل به وسیله سر مربی می باشد، در تاکتیک مهم است.

در دپارتمان تاکتیک مربیان مجرب بر اساس آخرین متد های روز دنیا به ورزشجویان به صورت کاملا تخصصی آموزش می دهند.

این متد ها بر گرفته از تیم های برتر اروپایی، مهارت های کار تیمی و تاکتیک های فوتبال می باشد.

همچنین تاکتیک ها به صورت تئوری و عملی همراه با آنالیز فیلم هر تمرین نیز صورت می پذیرد.

بدین صورت که هر ورزشجو با دیدن فیلم تمرین خود درک بهتری از فضای زمین و محیط بازی پیدا می کند.