3 اکتبر , 2019

امکانات پزشکی

فراهم بودن امکانات پزشکی در محل تمرین یکی از ویژگی های یک آکادمی فوتبال کاملا تخصصی فراهم بودن همه امکانات و تجهیزات […]