جلیقه های تمرینی مخصوص

3 اکتبر , 2019

آنالیز فردی با جلیقه های تمرینی مخصوص

لازم به ذکر است که تمامی دانش آموزها در حین تمرین جلیقه های فیزیولوژی به تن دارند. تمامی موارد فیزیولوژیشون ارزيابي میشود […]