3 اکتبر , 2019
جلیقه های تمرینی مخصوص

آنالیز فردی با جلیقه های تمرینی مخصوص

لازم به ذکر است که تمامی دانش آموزها در حین تمرین جلیقه های فیزیولوژی به تن دارند. تمامی موارد فیزیولوژیشون ارزيابي میشود […]