28 آوریل , 2020

ریکاوری در استخر به صورت هفتگی

ریکاوری در استخر به صورت هفتگی ریکاوری در استخر به صورت اصولی یکی از رازهای ورزشجویان حرفه ای است که می توانند […]
3 اکتبر , 2019

ریکاوری، استراحت، استحمام و غذاخوری

فضایی برای ریکاوری، استراحت، استحمام و تغذیه با توجه به اینکه بچه ها داخل آکادمی فوتبال کتاب تایم زیادی را سپری می […]