20 ژوئن , 2020

شاخص استعدادیابی

شاخص های سنجش استعداد فوتبال نوجوانان بر اساس متد آکادمی کتاب   در ایران مشغول شدن جوانان در رشته ورزشی خاص بیشتر […]
8 فوریه , 2020

اضطراب و فوتبال

اضطراب در فوتبال آنچه مسئول ایجاد اضطراب ازقبیل اضطراب خشم و یا غمگینی است خود رویداد ها نیست. بلکه انتظار و تفسیر […]