30 ژوئن , 2020

جذب استعداد های فوتبال پایه در راستای قهرمان پروری

عملكرد برتر بازيكنان فوتبال در سطوح حرفهاي تنها با كشف استعداد و رشد و توسعة تواناييهاي بالقوة بازيكنان در سنين پايه به […]
16 می , 2020

مدرسه فوتبال چیست؟

فهرست محتوا برترین مدرسه فوتبال کجاست؟ اهداف مدرسه فوتبال ویژگی های کلی مدرسه فوتبال شباهت مدرسه فوتبال با آکادمی فوتبال نگاهی به آکادمی […]