3 اکتبر , 2019

فیلمبرداری، گزارشگری و آنالیز هفتگی

فیلمبرداری سوالی که همیشه از ما پرسیده میشود اینه که چرا در آکادمی فوتبال پایه ما از همه تمرین ها فیلمبرداری و […]