23 سپتامبر , 2020

تاثیر داشتن یک بدن کامل در فوتبال

تاثیر داشتن یک بدن کامل در فوتبال داشتن بدن کامل و عضلانی یکی از مهم ترین مباحثی است که برای یک بازیکن […]
26 دسامبر , 2019

مقاله تاثیر ورزش و رشد بدن

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان سلول های بنیادی مغزی در طول دوران زندگی با انجام ورزش های سیناپس های بهتری […]